Praktični del izpita

Ko z izbranim učiteljem vožnje opravita najmanj predpisano število učnih ur oziroma toliko, da usposobljenost zadosti kriterijem za varno vožnjo po opravljenem vozniškem izpitu, se prijavite na izpitno vožnjo.

Izpitna vožnja je vožnja, pri kateri kandidata usmerja in daje navodila zunanji in praviloma nepristranski ocenjevalec izpitnega centra. Na koncu se tudi odloči ali bo kandidatu podelil vozniško dovoljenje ali ne.

Dokumenti potrebni za pridobitev vozniškega dovoljenja:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list),
  • evidenčni karton vožnje,
  • veljavno zdravniško spričevalo,
  • potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči in
  • novejša fotografija bodočega imetnika vozniškega dovoljenja.

Na kratko:

KJE? pristojni izpitni center

ČAKALNA DOBA? odvisna od trenutne zasedenosti izpitnega centra, praviloma manj kot tri tedne

KDAJ? ko ste uspešno zaključili vse predhodne obveznosti

CENA? 37,50€

VELJAVNOST? dve leti oziroma do dopolnjenega 21. leta starosti

vožnja varna vožnja