Tečaj predpisov

Po izbiri in vpisu v izbrano šolo vožnje praviloma v nekaj dneh sledi teoretični del usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja ali tečaj cestno prometnih predpisov (Tečaj CPP).

Teoretični del usposabljanja je predpisan in obvezen za vse kandidate, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje. Zakon o voznikih določa minimalno trajanje in sicer 24 šolskih ur od katerih se lahko v enem dnevu izvede največ 4 šolske ure. Najkrajše časovno obdobje, ko je mogoče opraviti tečaj CPP je torej 6 dni. Na tečaju CPP se znanje formalno ne preverja, edini pogoj je, da je kandidat prisoten vsaj 20 šolskih ur. Manjkati sme največ 4 šolske ure v prvem delu usposabljanja (16 ur). V drugem delu usposabljanja (8 ur) pa kandidat ne sme manjkati.

Dokumenti potrebni za opravljanje tečaja CPP:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ipd.).

Na kratko:

KJE? v učilnici Šole vožnje BEOS, Florjanov trg 4, 8000 Novo mesto

ČAKALNA DOBA? odvisna od posamezne šole vožnje

KDAJ? obvezno pred prijavo na teoretični del izpita (t.i. republiške teste)

CENA? od 0€ do 79€, odvisno od šole vožnje

VELJAVNOST? neomejena

vpis v šolo vožnje teoretični del izpita