Teoretični del izpita

Takoj po zaključenem tečaju se lahko na upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita (t.i. republiške teste).

Teoretični del vozniškega izpita se opravlja v prostorih Upravne enote Novo mesto na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu. Reševanje testov poteka preko računalnika, rezultat pa izveste takoj po zaključku testiranja.

Dokumenti potrebni za opravljanje teoretičnega dela izpita:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
  • dokazilo o uspešno opravljenem izpitu iz prve pomoči,
  • zdravniško spričevalo in
  • evidenčni karton vožnje.

Na kratko:

KJE? Upravna enota Novo mesto (prostori Izpitnega centra Novo mesto)

ČAKALNA DOBA? odvisna od trenutne zasedenosti izpitnega centra, praviloma manj kot dva tedna

KDAJ? obvezno pred začetkom vožnje

CENA? 42,10€ prvo opravljanje; 28,50€ drugo opravljanje in vsa nadaljnja

VELJAVNOST? 3 leta

tečaj predpisov vožnja