Varna vožnja

Po šestih mesecih od prvič opravljenega vozniškega izpita in do izteka njegove veljavnosti imate čas, da opravite dodatno usposabljanje za voznike začetnike (t.i. varno vožnjo).

Varna vožnja je obvezen del programa za voznike, ki prvič v življenju pridobijo vozniško dovoljenje. Opraviti jo je možno le na za ta namen posebej opremljeni vadbeni površini, kjer v enem dnevu pridobite dodatna znanja povezana z zdrsom vozila na spolzki podlagi, zaviranjem v sili ipd. Cena varne vožnje je določena z uredbo in mora biti enaka po vsej državi. Trenutno vas varna vožnja stane 125€.

Če varne vožnje kandidat ne opravi pred potekom vozniškega dovoljenja, vozniško dovoljenje postane neveljavno dokler kandidat varne vožnje ne opravi in podaljša vozniško dovoljenje.

Dokumenti potrebni za opravljanje varne vožnje:

  • veljavno vozniško dovoljenje in
  • karton voznika začetnika (list formata A4, ki vam ga izdajo ob izdaji vozniškega dovoljenja).

Na kratko:

KJE? za ta namen posebej opremljena vadbena površina

ČAKALNA DOBA? praviloma se termini določajo nekaj mesecev vnaprej

KDAJ? opravite ga pred potekom veljavnosti vozniškega dovoljenja

CENA? 125€

VELJAVNOST? v skladu z morebitnimi zdravstvenimi omejitvami oziroma do 70. leta starosti kandidata

praktični del izpita