Kategorija A

V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.

Predpisana starost

  • 24 let
  • 20 let, če ima A2 dve leti

Katera vozila lahko vozite z opravljeno A kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem A kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

  • AM
  • A1
  • A2
  • G

Opisi so zgolj informativne narave. Usposabljanja za kategorijo A trenutno ne izvajamo, lahko pa na vašo željo posredujemo pri prijavi na usposabljanje za zgornjo kategorijo pri naših partnerjih.