Kategorija B

V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G z največjo dovoljeno maso (NDM) do 3500kg, ki poleg voznikovega nimajo več kot 8 sedežev. Imetniki vozniškega dovoljenja B kategorije smejo voziti navedena vozila tudi kadar so jim dodani lahki priklopniki ali jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik (več kot 750 kg NDM), če največja dovoljena masa skupine vozil (vozila in priklopnika skupaj) ne presega 3500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa.

Predpisana starost

Če se želite začeti usposabljati za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije, morate dopolniti 16 let, že pred dopolnjenim 16. letom starosti pa lahko pridobite zdravniško spričevalo in opravite izpit iz prve pomoči.

  • 16 let - kadar med vožnjo kandidata za voznika spremlja spremljevalec
  • 18 let

Katera vozila lahko vozite z opravljeno B kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem B kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

  • AM,
  • B1 in
  • G.

Kandidatom za voznika B kategorije ponujamo:

  • Opravljanje teoretičnega usposabljanja v prijetnem ambientu moderno opremljene učilnice v starem mestnem jedru Novega mesta.
  • Usposabljanje v majhnih skupinah, s poudarkom na razumevanju snovi vsakega udeleženca.
  • Opravljanje voženj v sodobno opremljenem vozilu.
  • Usposabljanje prilagodimo individualnim potrebam kandidatov.
  • Svetujemo našim kandidatom tudi po zaključenem formalnem usposabljanju in ne samo do izpita.