Kategorija C

V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika.

Predpisana starost

  • 21 let
  • 18 let, če ima temeljno kvalifikacijo (TK)

Katera vozila lahko vozite z opravljeno C kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem C kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

  • AM
  • C1
  • G

Opisi so zgolj informativne narave. Usposabljanja za kategorijo C trenutno ne izvajamo, lahko pa na vašo željo posredujemo pri prijavi na usposabljanje za zgornjo kategorijo pri naših partnerjih.