Kategorija D

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki so zasnovana in izdelana za prevoz več kot osmih potnikov poleg voznika.

Predpisana starost

  • 24 let
  • 21 let, če ima temeljno kvalifikacijo (TK)

Katera vozila lahko vozite z opravljeno D kategorijo

Z vozniškim dovoljenjem D kategorije pridobite tudi dovoljenje za vožnjo kategorij:

  • AM
  • D1
  • G

Opisi so zgolj informativne narave. Usposabljanja za kategorijo D trenutno ne izvajamo, lahko pa na vašo željo posredujemo pri prijavi na usposabljanje za zgornjo kategorijo pri naših partnerjih.