Vožnja

Po opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita kandidati lahko začnete voziti z izbranim učiteljem vožnje.

Dokumenti potrebni med vožnjo:

  • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list),
  • evidenčni karton vožnje in
  • zdravniško spričevalo.

Na kratko:

KJE? v Šoli vožnje BEOS

ČAKALNA DOBA? čakalne dobe za vožnjo praviloma ni

KDAJ? takoj po opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita (t.i. republiških testih)

CENA? v skladu s cenikom objavljenim na naši spletni strani

VELJAVNOST? 3 leta od opravljenega teoretičnega preizkusa znanja na izpitnem centru

teoretični del izpita praktični del izpita