Vprašanja voznikov

Tujci

Slovenska vozniška dovoljenja izdajajo upravne enote, zato vam priporočamo, da se predhodno pozanimate na svoji upravni enoti kako je z zamenjavo vašega vozniškega dovoljenja (katere dokumente morate predložiti ipd.), saj je pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja na podlagi tujega odvisna od države iz katere prihaja voznik. O številki in lokaciji pisarne na Upravni enoti Novo mesto povprašajte pri informacijskem pultu upravne enote ali pokličite na +386 7 393 9102 za klice iz tujega omrežja in 07 393 9102 za klice iz slovenskega omrežja.

Ne. Tujcem, ki prihajajo iz držav EU, praviloma ni potrebno opravljati vozniškega izpita v Republiki Sloveniji, saj lahko na podlagi svojega tujega vozniškega dovoljenja pridobijo slovenskega. Vozniškega izpita pod določenimi pogoji ni potrebno opravljati tudi tujcem iz nekaterih drugih držav. Za podrobnosti se obrnite na svojo upravno enoto.

Praviloma se kriteriji za pridobitev vozniškega izpita v različnih državah tako razlikujejo, da je nemogoče govoriti o potrebnem številu ur vožnje za tujce, saj se predznanje vožnje lahko močno razlikuje. Zakon sicer ne predpisuje minimalnega števila ur vožnje za tujce, ki želijo pridobiti slovensko vozniško dovoljenje.

Tujec, sme s svojim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti, voziti v Republiki Sloveniji eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Ne. Predvidena globa za prekršek v primeru nadaljevanja vožnje po preteku enega leta znaša najmanj 500 eurov.

Ne. Učitelji vožnje in ocenjevalci izpitnih voženj se potrudijo, da vam na razumljiv način predstavijo vaše morebitne napake in podajo izpitno oceno tudi, če ne govorijo vašega jezika.

Vozniki začetniki

Varne vožnje se voznik začetnik lahko udeleži, ko mine 6 mesecev od datuma, ko je opravil vozniški izpit.

Za varno vožnja si je potrebno praviloma vzeti en delovni dan (8-9 ur).

O vseh prekrških, ki jih uradni organi zaznajo s pomočjo tehničnih sredstev, morajo biti stranke v postopku obveščene v roku enega meseca od zaznave.

Voznik začetnik lahko ima največ 6 kazenskih točk.

Povratniki

Ne. Za povratnike je predviden enak program usposabljanja kot za voznike, ki prvič opravljajo vozniški izpit.

Da. Kriteriji pri teoretičnem delu vozniškega izpita so se zaostrili in so sorazmerno visoki. Ta del dosti povratnikom povzroča nemalo težav. Čeprav se kriteriji pri praktičnem delu vozniškega izpita niso spremenili v tolikšni meri, je promet gostejši, tempo življenja hitrejši, prometna infrastruktura zahtevnejša in vozila zmogljivejša. To so samo nekateri razlogi za to, da je danes veliko težje pridobiti vozniški izpit kot pred leti.

Predznanje, vozniške izkušnje in pridobljene navade se pri povratnikih lahko močno razlikujejo, zato je nemogoče govoriti o potrebnem številu ur vožnje za povratnike.

Lastniki posebej predelanih vozil, invalidi ali lastniki vozil z avtomatskim menjalnikom

Da, če gre za vozilo z avtomatskim menjalnikom, se lahko usposabljate in vozniški izpit opravite s svojim vozilom.

Uspeh kateregakoli kandidata na vozniškem izpitu je zelo težko z gotovostjo napovedati, saj smo si ljudje zelo različni. Po izkušnjah sodeč je najbolje, da se kandidati, ki so motorično ali drugače v neenakem položaju naproti ostalim, lotijo opravljanja vozniškega izpita na vozilu z avtomatskim menjalnikom (tudi, ko izpit opravijo smejo voziti le takšna vozila). V vsakem primeru mora oceno vaše zmožnosti opravljanja vozniškega izpita podati zdravnik ob izdaji zdravniškega spričevala.

Kazenske točke

Da. Vozniku se le enkrat v dveh letih lahko izbrišejo največ 4 kazenske točke. Za to mora izpolniti posebne pogoje (zdravstveni pregled s svetovanjem, dodatno usposabljanje za varno vožnjo…).

Vozniški izpit nam, če nismo voznik začetnik, preneha veljati z doseženo 18. kazensko točko.